Epidemiologická situácia v okresoch Michalovce a Sobrance

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 872 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť  2686,1/100 000 osôb v starostlivosti...
V 52. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 726 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1892,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v...
V 51. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 1606 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3510,87/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v...
V 50. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 2114 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť  3494,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov...
V 49. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 1272 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť  2394,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov...
V 48. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 950 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1950,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v...
V 47. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 996 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť  1824,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov...
V 46. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 642 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť  1553,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov...
V 45. kalendárnom týždni 2022 bolo spolu hlásených v okr. Michalovce 899 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1740,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v...