Poštová adresa:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Nemocničná 12
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00634883
DIČ: 2020563743

Ústredňa: 043/550 48 10
E-mail: ruvzdk@uvzsr.sk 

Stránkové dni: 
Pondelok   8:00 – 14:00
Utorok       8:00 – 14:00
Streda        8:00 – 14:00
Štvrtok       8:00 – 14:00
Piatok         8:00 – 13:00

Regionálna hygienička: RNDr. Mgr. Mária Varmusová, MPH, 043/550 48 11, dk.riaditel@uvzsr.sk 
Sekretariát: 043/550 48 10, dk.sekretariat@uvzsr.sk