Regionálny úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (RÚVZ RS)

má územnú pôsobnosť pre okresy Rimavská Sobota a Revúca

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.

RÚVZ RS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. MUDr. Tatiana Majanová .