Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 

Základná poradňa zdravia

Mgr. Miriam Bobrovská
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: mt.bobrovska@uvzsr.sk 
Ľudmila Lojková
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: mt.poradna@uvzsr.sk

Špecializované poradne

Poradňa pre odvykanie od fajčenia
Mgr. Miriam Bobrovská
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: mt.bobrovska@uvzsr.sk 

Poradňa pre zdravú výživu
Mgr. Miriam Bobrovská
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: mt.bobrovska@uvzsr.sk 

Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity
Mgr. Miriam Bobrovská
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: mt.bobrovska@uvzsr.sk 

Poradňa pre prevenciu AIDS
Mgr. Martina Stašová
Telefón: 0902 740 766
E-mail: mt.stasova@uvzsr.sk 

Poradňa pre očkovanie
Mgr. Martina Stašová
Telefón: 0902 740 766
E-mail: mt.stasova@uvzsr.sk