Mesačné hlásenia výskytu ďalších prenosných ochorení

Mesačné správy v roku 2022:

Mesačné správy v roku 2021: