Komerčné služby ÚVZ - dopyt


Rádiologické rozbory, gamaspektrometrické a rádiochemické analýzy, stanovenie radónového indexu pozemku, stanovenie veľkosti ožiarenia Rádiologické rozbory, gamaspektrometrické a rádiochemické analýzy, stanovenie radónového indexu pozemku, stanovenie veľkosti ožiarenia

Vyberte si čo chcete analyzovať