Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou COVID-19