Postup prihlásenia do zberového modulu

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prístupu do systému Úradu verejného zdravotníctva je nutné mať vo svojom mobilnom telefóne nainštalovanú MFA aplikáciu – Google Authentificator. Pre prihlásenie je potrebné použiť Google Authenticator. Postupujte prosím podľa nasledovných pokynov.

1

Inštalácia Google Authentificator

Na Vašom mobilnom telefóne nainštalujte aplikáciu Google Authenticator pomocou aplikácie Apple store alebo Google play.


 

2

Prihláste sa do aplikácie Úradu verejného zdravotníctva

Prihláste sa do aplikácie Úradu verejného zdravotníctva pomocou používateľského mena a hesla, ktorý Vám bol zaslaný na email.


 

3

Po prihlásení pomocou používateľského mena a hesla sa zobrazí nasledovná obrazovka


 

4

Otvorte aplikáciu Google Authenticator vo Vašom mobilnom telefóne a zvoľte tlačidlo „+“


 

5

Zvoľte „Skenovať QR kód“ a naskenujte QR kód vygenerovaný pri prihlasovaní


 

6

Google Authenticator vygeneruje jednorazový kód pre prihlásenie, ktorý zadajte do položky „One – time code“ na obrazovke prihlásenia a potvrďte tlačidlom „Submit“ 

7

Prihlásenie do aplikácie úspešné


 

8

Opakované prihlásenie do aplikácie – Prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla


 

9

Aplikácia Google Authenticator Vám automaticky vygeneruje jednorazový kód pre prihlásenie, ktorý zadajte do položky „One-time code“ a prihláste sa.


 

a

Výmena alebo strata mobilného telefónu

V prípade výmeny mobilného telefónu alebo preinštalovania mobilného telefónu prosím postupujte podľa nasledujúceho postupu:

 1. Najnovšiu verziu aplikácie Google Authenticator nainštalujte vo svojom novom telefóne;
 2. Na novom telefóne v aplikácii klepnite na Začať.

Dole klepnite na „Chcete importovať existujúce účty?“.

Vo svojom starom telefóne vytvorte QR kód:

V aplikácii Authenticator klepnite na Viac  a potom „Preniesť účty“ a potom „Exportovať účty“.

Vyberte účty, ktoré chcete preniesť do svojho nového telefónu, a klepnite na Ďalej.

Pri prenose viacerých účtov môže váš starý telefón vytvoriť viac QR kódov.

Vo svojom novom telefóne klepnite na „Naskenovať QR kód“.

Po naskenovaní QR kódov dostanete potvrdenie, že vaše účty Google Authenticator boli prenesené.

Tip: Ak váš fotoaparát nedokáže naskenovať QR kód, možno obsahuje priveľa údajov. Skúste export znova s menším počtom účtov.

V prípade, že nemáte prístup k starému mobilnému telefónu kontaktujte prosím: [email]

a

Aplikácia Google Authenticator je dostupná na:


 

Zberový modul, slúži na vyplnenie a odoslanie zberových formulárov s vyplnenými zbieranými dátami externých subjektov. Vytvárať zbery je možné za oblasti:

 • Radiačná ochrana
 • Epidemiológia
 • Hygiena životného prostredia
 • Pracovno preventívne lekárstvo

Pri práci v Zberovom module prosím postupujte podľa Používateľskej príručky.

Vytvárať zbery v zberovom module je možné po zaregistrovaní používateľa. Registráciu vykonajte podľa nasledovného postupu.

 

Postup vytvorenia žiadosti o prístup do zberového modulu

Postup vytvorenia žiadosti o prístup do zberového modulu

1

Prihlásenie konateľa spoločnosti

Vykonajte prihlásenie na stránke Úrad verejného zdravotníctva

2

Pri prihlásení zvoľte možnosť prihlásenie pomocou eID

3

Pri prihlasovaní zvoľte možnosť prihlásenia ako právnická osoba, pre ktorú budú vytvárané zbery

4

Vyplňte chýbajúce údaje pre vytvorenie registrácie

5

Po prihlásení kliknite na obrázok avatara prihláseného používateľa a zvoľte "Žiadosť o oprávnenie"

6

Vyberte úkon, o ktorý máte záujem

7

Registrácia nového používateľa

Pri registrácií nového používateľa vyplňte správne údaje o používateľovi, pre ktorého žiadate prístup. Po vyplnení a skontrolovaní údajov zvoľte "Pokračovať"

8

Vyplnenie údajov agendy

V prípade, ak žiadate o oprávnenia za oblasti:

 • Radiačná ochrana
 • Hygiena životného prostredia
 • Pracovno preventívne lekárstvo

Je IČO spoločnosti, za ktorú ste prihlásený automaticky predvyplnená a je potrebné len vybrať oblasť zberu, pre ktorú žiadate prístup.

V prípade, ak žiadate o oprávnenia za oblasť:

 • Epidemiológia

Je potrebné vyplniť údaje:

 • Kód PZS (12 - miestny kód Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)
 • Kód lekára (9 - miestny kód lekára, pre ktorého sa žiada prístup)
 • Pridať prílohu s poverením lekára zastupovať poskytovať PZS vo formáte .pdf

 

9

Pridanie oprávnení existujúcemu používateľovi

V prípade, ak chcete požiadať o doplnenie oprávnení existujúcemu používateľovi, zvoľte možnosť "Pridanie oprávnení registrovaného používateľa". Vyplňte email registrovaného používateľa a nastavte oprávnenia, ktoré si želáte pridať.

10

Odobratie oprávnení používateľovi

V prípade, ak chcete odobrať oprávnenia existujúcemu používateľovi, zvoľte možnosť "Odobratie oprávení registrovaného používateľa". Vyplňte email registrovaného používateľa a nastavte oprávnenia, ktoré si želáte odobrať.

11

Odoslanie žiadosti

Po vyplnení všetkých údajov žiadosti zvoľte odoslať žiadosť. O výsledku spracovania žiadosti budete informovaný na Váš email.