Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19

ÚVZ SR v záujme zlepšenia dodržiavania opatrení pomocou kontrol zriadil mailovú adresu na nahlásenie  porušenia protiepidemických opatrení COVID – 19.

Mail: porusovanieopatreni@uvzsr.sk