Novinky v legislatíve

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie:
Program rokovania | Portal OV (gov.sk)