Opatrenia ÚVZ SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou COVID-19