Prevádzkový poriadok pri práci s expozíciou elektromagnetickému poľu