Prevádzkový poriadok pri záťaži teplom alebo záťaži chladom pri práci