Zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby

Filtrovať obsah
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby Adresa IČO Dátum začatia vykonávania činnosti Číslo v evidencii ÚVZ SR Kvalifikácia (licencia, živnostenské oprávnenie) Zodpovedný/odborný zástupca Dátum výmazu Dôvod výmazu Platné od Platné do
test skolenie 8/ 90084 Báhoň 32654788 2023-03-01 ÚVZSR/OPPL/2568/2563/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) 2023-03-21 na žiadosť osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby 2023-03-01 2023-03-20
test skolenie 8/ 90084 Báhoň 32654788 2023-03-01 ÚVZSR/OPPL/2568/2563/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) 2023-03-01 2023-03-21
LBG správa s.r.o. Pribinova 0/25 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 35777974 2023-03-01 UVZSR/TEST/3032023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo 2023-03-01
TEST Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 00124752 2023-06-01 UVZSR/1083/875/2258/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko Hrach 2023-06-01
Test1 Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 85419632 2023-04-29 UVZSR/1083/855/2201/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko Boni 2023-04-29
pokus1 Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 52102367 2023-04-29 UVZSR/1083/753/1863/2023 Lekár v odbore hygiena a epidemiológia 2023-04-29
TESH Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 89620123 2023-04-29 UVZSR/1083/750/1852/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo 2023-04-29
Ivan Obranec Soltesovej 2820/14 94059 Nové Zámky 37609165 2023-02-14 UVZSR/1083/536/1204/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo 2023-02-14
testík Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 52101236 2023-08-11 UVZSR/1083/46/113/2024 Lekár v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo Janko hrachc 2023-08-11
PZS nová 350/20 91101 Trenčín 25632489 2023-03-28 UVZSR/1083/353/2806/2023 Lekár v odbore služby zdravia pri práci Jožko Chudý 2023-03-28
testík Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 56320154 2023-11-01 UVZSR/1083/1385/3557/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko 83369155 2023-11-01
test Spádová 3402/25, 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 00231452 2023-10-02 UVZSR/1083/1246/3214/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Eugen Čopa 2023-10-02
TESTS Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 52102458 2023-09-15 UVZSR/1083/1198/3094/2023 Asistent hygienickej služby Janko Mariena 2023-09-15
Identita 83369155 Saratovská 1, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 83369155 2023-08-15 UVZSR/1083/1159/3038/2023 Lekár v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo Boris Hanzel 2023-08-15 2023-11-21
Identita 83369155 Saratovská 1, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 83369155 2023-08-15 UVZSR/1083/1159/3038/2023 Lekár v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo Boris Hanzel 2023-08-23 na žiadosť osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby 2023-08-15 2023-08-22
Identita 83369155 Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 83369155 2023-08-15 UVZSR/1083/1159/3038/2023 Lekár v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo Boris Hanzel 2023-08-15 2023-09-19
ÚVZ SR Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava - mestská časť Ružinov 83369349 2023-01-01 UVZSR/1083/1157/3034/2023 Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie Jozko Test 2023-01-01
ÚVZ SR Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 83369349 2023-01-01 UVZSR/1083/1157/3034/2023 Diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie Jozko Test 2023-01-01 2023-09-19
tests Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 60128012 2023-08-04 UVZSR/1083/1149/3007/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko Hrehus 2023-08-04
test Kalištná 3120/25, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 45200154 2023-08-16 UVZSR/1083/1148/3004/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Valér Kobra 2023-08-16 2024-02-21
test Kalištná 3120/25, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 45200154 2023-08-16 UVZSR/1083/1148/3004/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Peter Nový 2023-08-16
test Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 21021305 2023-07-14 UVZSR/1083/1115/2942/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko Vešiak MBA 2023-07-14
Janko 1234/45, 05972 Abrahámovce 78946531 2023-08-01 UVZSR/1083/1112/3020/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Mgr. Janka Janková 2023-08-01
test obch. 3402/25 05921 Svit 52012564 2023-09-11 UVZSR/1083/1101/3373/2023 Lekár v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia Milan Jančura 2023-09-11
test67 Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 67676767 2023-08-01 UVZSR/1083/1097/2903/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko Test67 2023-08-01
Ľubomír Szabo Borzagoš 1045/25 95131 Močenok 40509753 2023-06-12 UVZSR/1083/1096/2901/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko Sas 2023-06-12 2023-10-26
Ľubomír Szabo Borzagoš 1045/25 95131 Močenok 40509753 2023-06-12 UVZSR/1083/1096/2901/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko Sas 2023-10-19 po odobratí alebo zániku licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu 2023-06-12 2023-10-18
Pokus-TEST Saratovská 1111/1 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka 55555555 2023-07-01 UVZSR/1083/1074/2896/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Janko UVZSR 2023-07-01
Test 156, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 87693456 2023-07-19 UVZSR/1083/1068/2868/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Ivan Dobrota 2023-07-19
test 521, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 54102312 2023-07-10 UVZSR/1083/1066/2841/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo Ivan Kvačka 2023-07-10
Jerevans Jána Ondruša 3401/67 90031 Stupava 65200054 2022-01-02 UVZ/PPL/654/2003 Lekár v odbore verejné zdravotníctvo 2022-01-02
TEST Jána Ondruša 3401/67 84545 Stupava 00215452 2022-07-18 UVZ/PPL/452/2001 Lekár v odbore pracovné lekárstvo 2022-07-18
Test_Dnes Jána Ondruša 3401/34 84545 Stupava 52032100 2022-06-11 UVZ/PPL/435/2009 Lekár v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo 2022-06-11 2022-08-12
Test_Dnes Jána Ondruša 3401/34 84545 Stupava 52032100 2022-06-11 UVZ/PPL/435/2009 Lekár v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo 2022-07-08 na žiadosť osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby 2022-06-11 2022-07-07
Picasso s.r.o. 136/1, 95632 Rajčany 88888888 2023-07-20 UVZ/OPPL/970/73219/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Mgr. Miroslava Rajčanová 2023-07-20 2023-09-09
Picasso s.r.o. 136/1, 95632 Rajčany 88888888 2023-07-20 UVZ/OPPL/970/73219/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Mgr. Helena Rajčanová 2023-07-20 2023-08-18
MNO 136/1, 95632 Rajčany 88888888 2023-07-20 UVZ/OPPL/970/73219/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Miroslava Rajčanová 2023-07-20
Miloslavovo s.r.o. Miloslavova 25/25, 90042 Miloslavov 99999999 2023-08-01 UVZ/OPPL/970/65796/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Janko Testovací 2023-08-01 2024-04-22
Miloslavovo s.r.o. Miloslavova 25/25, 90042 Miloslavov 99999999 2023-08-01 UVZ/OPPL/970/65796/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Janko Testovací 2024-04-21 pozastavenie predmetu činnosti / podnikania 2023-08-01 2024-04-20
Miloslavovo s.r.o. Miloslavova 25/25, 90042 Miloslavov 99999999 2023-08-01 UVZ/OPPL/970/65796/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Miloslav Miloslavov 2023-08-01 2023-08-22
a test 3 1/11 91101 Trenčín 11111111 2023-07-20 UVZ/OPPL/970/40162/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) hkkkkk llllll 2024-01-02 pozastavenie predmetu činnosti / podnikania 2023-07-20 2024-01-01
a test 3 1/11 91101 Trenčín 11111111 2023-07-20 UVZ/OPPL/970/40162/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) hkkkkk llllll 2023-07-20 2024-04-22
a test 3 1/11 91101 Trenčín 11111111 2023-07-20 UVZ/OPPL/970/40162/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) hhhh hhhhh 2023-07-20 2023-08-01
3MON, s. r. o. Galvániho 12/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov 46031391 2023-08-01 UVZ/OPPL/970/35526/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Renáta Malá 2023-08-17 na žiadosť osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby 2023-08-01 2023-08-16
3MON, s. r. o. Galvániho 12/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov 46031391 2023-08-01 UVZ/OPPL/970/35526/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) Renáta Malá 2023-08-01 2023-08-17
HABIBI, s.r.o. 245, 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 46031928 2023-07-31 UVZ/OPPL/970/12070/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) RNDr. Magdaléna Malá 2023-07-31 2023-08-01
HABIBI, s.r.o. 245, 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 46031928 2023-07-31 UVZ/OPPL/970/12070/2023 Verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ) RNDr. Magdaléna Malá 2023-08-01 na žiadosť osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby 2023-07-31 2023-07-31
TEsT 541/52 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov 58230012 2023-03-01 UVZ/OPPL/587/452/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo 2023-03-01 2023-03-21
TEsT 541/52 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov 58230012 2023-03-01 UVZ/OPPL/587/452/2023 Lekár v odbore všeobecné lekárstvo 2023-03-21 na žiadosť osoby samostatne vykonávajúcej niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby 2023-03-01 2023-03-20
tst 852/25, 05921 Svit 00021400 2023-11-10 UVZ/OPPL/52/31770/2023 Lekár v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia eva mázi 2023-11-10