Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ PP

MUDr. Anna BEZECNÁ
MUDr. Pavel BĚLÍN, CSc.
RNDr. Viliam HERMELY
MUDr. E. JAROSSI
MUDr. Jozef KRAK, MPH
MUDr. Emília KRAKOVÁ
Jozef PETRÁŇ
MUDr. Mária POMPOVÁ
MUDr. Viktor PRÍKAZSKÝ, CSc.