Trendy vývoja výskytu prenosných ochorení

 • Bakteriálna meningitída
  Graf - bakteriálna meningitída 1985 - 2011 (pdf, 14 kB)
   
 • Besnota
  Graf - výskyt kontaktu a ohrozenia bestnotou SR 1985 - 2011 (pdf, 15 kB)
   
 • Hnacky a gastroenteritídy
  Graf - výskyt hnačiek a gatroenteritíd SR 1985 - 2011 (pdf, 15 kB)
   
 • Iné bakteriálne crevné infekcie
  Graf - výskyt iných bakteriálnych črevných infekcií SR 1985 - 2011 (pdf, 14 kB)
   
 • Iné bakteriálne otravy potravinami
  Graf - iné bakteriálne otravy potravinami SR 1985 - 2011 (pdf, 14 kB)
   
 • Kampylobakteriálna enteritída
  Graf - výskyt k ampylobakteriálnych enteritíd SR 1995 - 2011 (pdf, 13 kB)
   
 • Klieštová encefalitída
  Graf - výskyt klieštovej encefalitídy SR 1985 - 2011 (pdf, 15 kB)
   
 • Lymská borelióza
  Graf - výskyt Lymeskej borreliózy (A69, G 63.0, M 01.2) SR 1987 - 2011 (pdf, 15 kB)
   
 • Meningitída
  Graf - výskyt meningitídy SR 1985 - 2011 (pdf, 13 kB)
   
 • Osýpky (morbili)
  Graf - výskyt morbíl SR 1985 - 2011 (pdf, 13 kB)
   
 • Parotitída
  Graf - výskyt parotitídy SR 1985 - 2011 (pdf, 11 kB)
   
 • Pertussis
  Graf - výskyt pertussis SR 1985 - 2011 (pdf, 15 kB)
   
 • Rubeola
  Graf - výskyt rebeoly SR 1985 - 2011 (pdf, 9 kB)
   
 • Salmonelóza

Graf - výskyt salmonelóz SR 1985 - 2011 (pdf, 11 kB)

 • Shigelóza
  Graf - výskyt shigellóz SR 1985 - 2011 (pdf, 12 kB)
   
 • Tenióza
  Graf - výskyt teniózy SR 1985 - 2011 (pdf, 15 kB)
   
 • Toxoplazmóza
  Graf - výskyt toxoplazmózy SR 1985 -2011 (pdf, 13 kB)
   
 • Varicela
  Graf - výskyt varicelly SR 1985 - 2011 (pdf, 13 kB)
   
 • Vírusová hepatitída typ A
  Graf - výskyt hepatidídy typu A, SR 1985 - 2011 (pdf, 14 kB)
   
 • Vírusová hepatitída typ B
  Graf - výskyt hepatitídy typu B, SR 1985 - 2011 (pdf, 11 kB)
   
 • Vírusová hepatitída typ C
  Graf - výskyt hepatitídy typu C, SR 1985 - 2011 (pdf, 13 kB)
   
 • Vírusová meningitída
  Graf - výskyt vírusovej meningitídy SR 1985 - 2011 (pdf, 12 kB)