Zoznam - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb