Otázky a odpovede – Čo sú osýpky?

Vakcinácia - obrázok (pdf, 16 kB) Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému.

Aké sú príznaky osýpok?
Ochorenie u detí prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na 4. – 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi 3 dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 – 14 dní. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc, zápal stredného ucha a poškodenie centrálneho nervového systému. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých.

Ako sa šíria?
Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíri vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj nepriamo –predmetmi a rukami kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky.

Kedy sa objavia u infikovaného človeka?
Inkubačný čas je 8 – 15 dní, priemerne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Aký je  prameň pôvodcu nákazy osýpkami?
Prameňom nákazy je vždy len chorý človek. Bezpríznakové infekcie ani nosičstvo vírusu nie je známe. Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom počiatočného štádia a trvá 4 – 5 dní. S nástupom vyrážky rýchlo klesá.

Aká je v súčasnosti zaočkovanosť detskej populácie proti osýpkam?
Posledná kontrola zaočkovanosti detskej populácie bola na Slovensku vykonaná k 31.8. 2017. Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95% s výnimkou základného očkovania proti osýpkam, ružienke a mumpsu (MMR) – ročník narodenia 2015, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 94,8%.

Aká je prevencia pred ochorením na osýpky okrem očkovania? A čo môžeme urobiť, aby sme znížili možné riziko nákazy osýpkami?
Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie. Preventívne opatrenia sú pri infekciách dýchacích ciest všeobecné hygienické opatrenia (čistota osobná i prostredia, vetranie, vyhýbanie sa chorým osobám s respiračným ochorením a podobne).
Aby sme znížili riziko nákazy osýpkami, je potrebná rýchla detekcia a okamžité hlásenie ochorenia vrátane hlásenia do medzinárodných sietí, hospitalizácia na infekčnom oddelení, odber biologického materiálu na dôkaz infekcie. Očkovanie vnímavých osôb v ohnisku nákazy, kde sa vakcína podáva od 6 mesiacov veku. Mladším deťom sa aplikuje normálny ľudský gamaglobulín. Zvýšený zdravotný dozor v kolektívnych zariadeniach po dobu 21 dní od vyradenia chorého.

Ako a kedy sa očkuje proti osýpkam?
Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. V súčasnosti sa na  Slovensku  používa  trivalentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu. Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života.

Je očkovanie proti osýpkam naozaj účinné?
Očkovanie MMR vakcínou je v prevencii osýpok vysoko účinné. Dve dávky MMR vakcíny zabezpečia približne 97% účinnosť, jedna vakcína približne 93% účinnosť v prevencii osýpok.

Kde nájdu rodičia a pediatri očkovací kalendár?
Na webovej stránke www.uvzsr.sk je zverejnený prehľadný farebný očkovací kalendár ako pomôcka pre pediatrov aj laickú verejnosť. http://www.uvzsr.sk/kalendar/index.html 

Môže sa nakaziť aj dospelý človek, ak bol v detstve očkovaný alebo človek, ktorý v detstve prekonal osýpky?
Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.

Kde zistia rodičia viac informácií o očkovaní proti osýpkam (mumpsu a rubeole- MMR)?
Na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR (celkovo 36) sú zriadené Poradne očkovania, kde odborníci z oblasti epidemiológie poskytujú rodičom bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním. O význame povinného očkovania ako aj riziku, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované,  informuje rodičov tiež  očkujúci lekár.