Osýpky

 • Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 4. 12. 2017
 • Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 3. 8. 2017
 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike
 • Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 27. 6. 2017
 • Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 9. 6. 2017
 • Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 28. 4. 2017
 • Hlavný hygienik SR: Prvé výsledky laboratórneho vyšetrenia suspektného prípadu osýpok v SR hláseného dňa 27. 4. 2017 sú negatívne
 • ÚVZ SR: Bol hlásený suspektný prípad osýpok v Slovenskej republike
 • Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe k 21. 4. 2017
 • ÚVZ SR: Osýpky – význam ochorenia a aktuálna situácia v Európe (k 10. 4. 2017)
 • Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok k 17.3.2017
 • Hlavný hygienik Slovenskej republiky k aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s osýpkami (8.3.2017)
 • Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok k 7.3.2017