ÚVZ SR: V protiepidemických opatreniach pokračujeme viac ako dva mesiace, pre epidémiu osýpok bola vyhlásená mimoriadna situácia v okrese Michalovce

Krízový štáb - fotka Epidemický výskyt osýpok v okrese Michalovce si vyžiadal vyhlásenie mimoriadnej situácie. Krízový štáb v zastúpení prednostky Okresného úradu v Michalovciach Jany Cibereovej, hlavného hygienika Slovenskej republiky (SR) Jána Mikasa, zástupcov michalovskej nemocnice či epidemiológov regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Michalovciach, Prešove a Košiciach rozhodol v stredu (11.7. 2018) o prijatí viacerých opatrení na zabránenie šírenia tohto vysoko infekčného ochorenia v okrese Michalovce. Rokovanie inicioval hlavný hygienik SR Ján Mikas a regionálna  hygienička RÚVZ v Michalovciach Janka Stašková.

Z opatrení vyberáme:

  • pokračovať v očkovaní osôb na Mlynskej ulici v Michalovciach, vytipovať ďalšie lokality možného šírenia nákazy, určiť počty osôb a následne zabezpečiť ich očkovanie jednou dávkou vakcíny
  • zabezpečenie monitorovacej činnosti vo vybraných lokalitách políciou a asistencie lekárom, ktorí budú očkovať
  • zrušiť kultúrno-spoločenské akcie v meste Michalovce a Veľké Kapušany, v obciach Trhovište, Zemplínska Široká, Kapušianske Kľačany, Vrbnica a Iňačovce

V okrese Michalovce a Sobrance evidujú epidemiológovia od 7.5. 2018 do 12.7. 2018 celkovo 192 prípadov, z toho 6 v okrese Sobrance (85 laboratórne potvrdených a 107 pravdepodobných ochorení). Ochorenia sú vo vekových skupinách od 0 do 54 rokov.

K 10.7.2018 bolo zaočkovaných  1906 osôb

  • 1015 osôb, z toho 728 detí  (na základe verejnej vyhlášky zo dňa 20.6.2018 vydanej RÚVZ Michalovce pre všetky fyzické osoby od dovŕšeného 9 mesiaca veku s pobytom na Mlynskej ulici v Michalovciach)
  • 657 zamestnancov NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
  • 234 osôb v rámci výkonu LD

Osýpky sa začali šíriť z obce Drahňov

Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v obci Drahňov prostredníctvom troch osôb a v júli prostredníctvom jednej osoby, ktoré pricestovali z Veľkej Británie a na ochorenie osýpok sa tam pravdepodobne nakazili. Išlo o importované prípady osýpok, ostatné prípady sú v epidemiologickej súvislosti. Šírenie  prípadov osýpok v Košickom kraji naďalej pokračuje, napriek množstvu prijatých protiepidemických opatrení v období viac ako dvoch mesiacov.

Možno to pripisovať tomu, že ide o osoby žijúce v problémovej komunite v nízkych hygienických podmienkach bývania, ktoré nie sú dostatočne zodpovedné, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia. Ďalším problémom je pokles úrovne zaočkovanosti proti osýpkam nielen na úrovni krajov, ale aj na úrovni okresov, resp. obvodov. Epidémia osýpok trápi v súčasnosti viacero iných európskych krajín,  ide o stovky až tisícky prípadov ročne.

Konzultácie so všeobecným lekárom

Každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Hlavný hygienik SR Ján Mikas odporúča rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania.

Proti osýpkam sa prvou dávkou očkovacej látky očkuje v 15. až 18. mesiaci života a druhou dávkou v 11. roku dieťaťa. Ak bolo dieťa očkované v inej očkovacej schéme, pokračuje sa v očkovaní tak, aby v 11. roku života malo podané dve dávky očkovacej látky proti osýpkam.

Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.

Pokles zaočkovanosti znamená nedostatočnú kolektívnu ochranu populácie

Laická verejnosť si často môže myslieť, že ak sa ochorenie na Slovensku dlho nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Epidemiológovia však upozorňujú, že pokles zaočkovanosti pod odporúčanú úroveň znamená nedostatočnú kolektívnu ochranu populácie, čím nemožno vylúčiť návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa na Slovensku nevyskytovali vôbec alebo iba ojedinele. Zaočkovanosť detí v rámci pravidelného povinného očkovania v SR proti osýpkam, mumpsu a ružienke začala klesať približne od roku 2010.

95-percentná hranica zaočkovanosti, potrebná na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam, nebola dosiahnutá v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke k 31. 8. 2017 v ročníkoch narodenia 2011 až 2015 v niektorých krajoch. Na okresnej úrovni hranicu 95% v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.

Najzávažnejšie vírusové ochorenie detského veku

Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíri vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj nepriamo –predmetmi a rukami kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky. Osýpky u detí prebiehajú typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na 4. – 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi 3 dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 – 14 dní. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc, zápal stredného ucha a poškodenie centrálneho nervového systému. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých.

Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR