Herpes simplex

Herpes simplex je infekcia charakterizovaná lokálnou primárnou léziou, latenciou a tendenciou k relapsom. Primárna infekcia prebieha v 90% inaparentne, v 10% manifestne. V detstve sa najčastejšie prejaví ako gingivostomatitída, u mladistvých ako herpetická faryngitída, opar pery, nosa, ušného boltca, genitálneho traktu. Závažnou manifestáciou sú keratokonjunktivitídy a herpetické encefalitídy. Pôvodcom nákazy je vírus herpes simplex (HSV) TYP 1 a 2. HSV 1 sa prenáša hlavne orálnym kontaktom, čo spôsobuje orálny herpes (vrátane príznakov známych ako opary), ale môže tiež viesť k genitálnemu herpesu. HSV 2 je sexuálne prenosná infekcia, ktorá spôsobuje genitálny herpes. Prameňom nákazy je výhradne infikovaný človek a k prenosu dochádza priamo prenosom slín pri úzkom kontakte, pohlavným stykom a kontaktom. Inkubačný čas je 3 až 12 dní. 
 

V liečbe sa využívajú antivírusová terapia. 
 

Hlásené čísla nezodpovedajú skutočnému výskytu.
 

Infekcia vírusom herpes simplex (HSV), známa ako herpes, je bežná na celom svete. Odhaduje sa, že 3,7 miliardy ľudí mladších ako 50 rokov (67%) má infekciu HSV 1 na celom svete a 491 miliónov ľudí vo veku 15 – 49 rokov (13 %) na celom svete trpí infekciou HSV  2. 
 

V prevencii hrá dôležitú úlohu zdravotná výchova obyvateľstva, ktorá je zameraná na spôsob prenosu a hygienické opatrenia. Ľudia s príznakmi orálneho herpesu by sa mali vyhýbať orálnemu kontaktu s inými osobami (vrátane orálneho sexu) a zdieľaniu predmetov, ktoré sa dotkli slín. Osoby s príznakmi genitálneho herpesu by sa mali počas výskytu príznakov zdržať sexuálnej aktivity.