Protikorupčné opatrenia

V rámci boja proti korupcii poskytuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  verejnosti možnosť oznámiť prostredníctvom emailovej adresy korupcia@uvzsr.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy Ministerstva zdravotníctva SR protispolocenskacinnost@health.gov.sk podozrenie zo spáchania kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznámenie o podozrení zo spáchania protispoločenskej činnosti musí obsahovať meno a priezvisko oznamovateľa,  konkrétne skutočnosti nasvedčujúce spáchanie niektorej protispoločenskej činnosti – prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, zneužitie právomoci verejného činiteľa a pod.