Evidencia publikačnej činnosti hlavných hygienikov SR

prof. MUDr. Juraj ČERVENKA, CSc. (pdf, 260 kB)
MUDr. František STRMEŇ
MUDr. Štefan CALPAŠ
MUDr. Ivan MASÁR, CSc.
prof. MUDr. Margaréta ŠULCOVÁ, CSc.
prof. MUDr. Ivan ROVNÝ PhD., MPH
doc. MUDr. František VALÁŠEK, CSc.
MUDr. Gabriel ŠIMKO, MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján MIKAS, PhD.