Horúčka Dengue

Ide o akútne infekčné ochorenie, vyvolané vírusom Dengue, ktorý prenáša komár Aedes aegypti a v menšej miere Ae. albopictus. V prípade tejto infekcie rozoznávame rôzne stupne priebehu. Môže sa jednať o pomerne miernu horúčku, hemoragickú horučku alebo môže mať fatálne následky. V niektorých prípadoch prebieha asymptomaticky. V klinickom obraze sa uplatňuje náhly nástup horúčky doprevádzaný zimnicou, bolesťami hlavy a nevoľnosťou. Celosvetový výskyt horúčky dengue dramaticky vzrástol, pričom v súčasnosti je ohrozená približne polovica svetovej populácie. Hoci sa odhaduje, že každý rok sa vyskytne 100 až 400 miliónov infekcií, viac ako 80% je vo všeobecnosti miernych a asymptomatických.

V SR sme zaznamenali importované prípady tohto ochorenia. V roku 2020 to bolo jedno ochorenie, v roku 2019 bolo hlásených 6 importovaných prípadov na horúčku dengue.
 

S ohľadom na zvýšenú cestovateľskú aktivitu je nutné myslieť aj na toto ochorenie, ak sa pacient nevrátil z endemických oblastí a má nasvedčujúce príznaky. Dengue sa vyskytuje v tropickom a subtropickom podnebí na celom svete. 

Pri vycestovaní je vždy potrebné oboznámiť sa s aktuálnou epidemiologickou situáciou danej krajiny. V prevencii horúčky Denque sa uplatňuje hlavne ochrana pred poštípaním komármi v zmysle nosenia dlhého oblečenia, používania repelentov a sieťok proti hmyzu.