Publikácie dostupné online

Tomáš Jahelka, Roman Jančiga: Prečo zmizli Ťapákovci? O mimoriadnom úspechu jednej zdravotníckej intervencie – Bratislava: FABER, 2021 – 122 s. – ISBN 978-80-89019-38-0 (pdf, 5,6 MB)

Cyril Klement a kolektív: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva II. Slovak-English Terminology of Public Health II. – Banská Bystrica: PRO, 2017 – 215 s. – ISBN 978-80-89057-71-9 (pdf, 3,6 MB)

Cyril Klement a kolektív: Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva I Slovak-English Terminology of Public Health I. - Banská Bystrica: PRO, 2016 - 384 s. – ISBN 978-80-89057-60-3 (pdf, 7,6 MB)

Cyril Klement a kolektív: Vybraná terminológia I pre poslucháčov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ SZU - Banská Bystrica : PRO, 2014 - 224 s. - ISBN 978-80-89057-48-1 (pdf, 2,5 MB)

Klement, C. ... [et al.]: Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. - Banská Bystrica: PRO, 2011. - 663 s. - ISBN 978-80-89057-29-0 (pdf, 7,4 MB)

Klement, C. ... [et al.]: Medzinárodné zdravotné predpisy : teória - legislatíva - implementácia - súvislosti : odporúčania pre ďalšie posilňovanie národného systému surveillance laboratórnych kapacít pre prenosné ochorenia. - Banská Bystrica: PRO, 2009. - 438 s. - ISBN 978-80-89057-24-5 (pdf, 2,5 MB)

Durdiak, J., Gáfrik, A., Puliš, P., Suško, M.: Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba. - Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 2005. - 262 s. - ISBN 80–88842–76–X (pdf, 2,7 MB)