Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ BA

MUDr. Otakar FITZ
MUDr. Eva HALADOVÁ, CSc., MPH
MUDr. Lev KOKOLEVSKÝ
doc. MUDr. Leon LANGŠÁDL, CSc.
MUDr. Mikuláš RUSINKO, CSc.
MUDr. Peter TRUSKA, CSc.

Leon LANGŠÁDL: Bolo raz jedno bratislavské mikrobiologické pracovisko, alebo pokus o spracovanie histórie odboru Hygienickej stanice hl. mesta SR Bratislavy