Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ CA

MUDr. Pavol HUBOČAN, PhD., MPH
MUDr. Alojz KRIŠTOFÍK
MUDr. Dušan LUKÁČ
MUDr. Milan ZENKA