Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ DK

MUDr. Štefan HUNČAGA
MUDr. Zdeněk JANŮ
MUDr. Jozef KEREŠKÉNI