Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ GA

MUDr. Július MIKULA, CSc.