Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ KN

RNDr. Ján ĎURKOVSKÝ, CSc.
MUDr. Andrea KOLOŠOVÁ, PhD.
RNDr. Jozef ROSINSKÝ, MPH
MUDr. František STRMEŇ