Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ NR

MUDr. Ivan MASÁR, CSc.
MUDr. Egon NEUMAN