Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ SE

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ SE za roky 1968 - 2021
Mgr. Adriana DVOULETÁ
RNDr. Ing. Jozef JANOŠEK
MVDr. Bartolomej JUSKO
MUDr. Katarína NAĎOVÁ, MPH, PhD.
prof. RNDr. František ONDRISKA, CSc.
Mgr. Marta TENCEROVÁ

Josef JANOŠEK: Moje mikrobiologické cesty životom