Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ SK

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ SK za roky 1969 - 2020
Mgr. Helena HREBEŇAKOVÁ
MUDr. Gabriela RITTEROVÁ
MUDr. Anna SOVŠÁKOVÁ