Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ TN

MUDr. Ľudmila BUČKOVÁ, MPH
MVDr. Henrieta KOCIANOVÁ
PhDr. Slávka LITVOVÁ, PhD.
prof. MUDr. Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, PhD., MPH
MUDr. Vojtech ŽITŇAN