Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ TV

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ TV za roky 1954 - 2020
MUDr. Ľudovít ADLÉR
RNDr. Lucia DEMESOVÁ
MUDr. Terézia KONEVIČOVÁ, MPH
MUDr. Ján MICHALENKO
MUDr. Marianna SALLAIOVÁ
MUDr. Jozef SLÁDEK, MPH