Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ VK

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ VK za roky 1981 - 2016
MUDr. Slávka ĎURIŠOVÁ
MUDr. Dušan KULLA
Ing. Anna NIKOLOVÁ, MPH
MUDr. Dušan REDOVJAN
MUDr. Božena TVRDÁ