Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ VT

MUDr. František FEDÁK, CSc.
RNDr. Štefan KURUC
MUDr. Pavla NEUPAUEROVÁ
RNDr. Ľudmila ROSIAROVÁ
MUDr. Valéria SLÁDEKOVÁ
MUDr. Vladimír ZITA