Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ ZH

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ ZH za roky 1974 - 2019
MUDr. Vladimír HLAVNIČKA
MUDr. Dagmar HLAVNIČKOVÁ
MUDr. Milan KORTIŠ, MPH
MUDr. Zina KOŠŤANOVÁ
PhDr. Dušana PRAMUKOVÁ
MUDr. Eva STRIEŽOVÁ
RNDr. Bohuslava ŠAUŠOVÁ
MUDr. Margita ZAJACOVÁ