Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ ZV

Evidencia publikačnej činnosti RÚVZ ZV za roky 1966 - 2021
Ing. Elena BOHUŠOVÁ
MUDr. Vojtech BÓNA
MUDr. Stanislava BÓNOVÁ
MUDr. Ivan GALVÁNEK
Mgr. Iveta GONDÁŠOVÁ
RNDr. Veronika CHMELÍKOVÁ
MUDr. Rudolf JANIČINA
Mgr. MUDr. Viktor KOSMOVSKÝ, MPH, MHA
Ing. Katarína KRAMÁROVÁ, MPH
Mgr. Jana MICHALCOVÁ
RNDr. Rastislav POLÓNY
MUDr. Gustáv SKLENKA
MUDr. Milada ŤAVODOVÁ