Západonílska horúčka (West Nile Virus)

Západonílska horúčka je akútne, chrípke podobné, horúčkovité ochorenie. Pôvodcom západonílskej horúčky je West Nile Virus (WNV), ktorý bol prvýkrát izolovaný v roku 1937 u ženy v oblasti západného Nílu v Ugande. Prenášačom tohto vírusu je najčastejšie komár z rodu Culex, ktorý saje infikovanú krv vtákov, ktoré sú rezervoárom tohto vírusu. Ľudia a kone sú vnímaví hostitelia. Človek sa infikuje po poštípaní komárom. Okrem prenosu komármi boli identifikované aj iné spôsoby prenosu ochorenia, a to pri transplantácii orgánov, po transfúzii krvi alebo transplacentárne. U chorých sa západonílska horúčka v prevažnej väčšine prejaví ako mierne chrípkové ochorenie. Približne 80 % infekcií u človeka prebieha asymptomaticky. Závažné formy ochorenia ako zápal mozgu a mozgových blán sa vyskytujú predovšetkým u starších osôb, imunokompromitovaných alebo u osôb s pridruženými ochoreniami. U menej ako 1 % infikovaných osôb sa môžu rozvinúť poškodenia nervového systému: meningitída, meningoencefalitída alebo myelitída. Inkubačný čas je  2 – 15 dní. 

V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba západonílskej horúčky. U pacientov sa uplatňuje len podporná liečba. 

Západonílska horúčka je zoonózou, ktorá je rozšírená predovšetkým v severoafrických pobrežných oblastiach, vo východnej a južnej Afrike, južnej Európe, na Blízkom a Strednom Východe a v Indii. Počas sezóny v roku 2021 bolo krajinami EÚ/EHP hlásených 139 prípadov infekcie WNV u ľudí, vrátane desiatich úmrtí. Prvý autochtónny (domáci) prípad ochorenia vyvolaného WNV u človeka v Slovenskej republike bol laboratórne potvrdený 10. septembra 2019. 

V dôsledku absencie vakcíny je prevencia založená predovšetkým na individuálnej ochrane pred poštípaním komárom. Počas sezóny sa odporúča používať repelent, nosiť vhodný odev s dlhými rukávmi, nohavicami, ponožkami. Odporúčame používať sieťky na oknách a dverách. Prevencia je zameraná aj na ochranu koní pred bodavým hmyzom (mechanická ochrana ustajňovacích priestorov, použite repelentov a insekticídov) a vyšetrovaním koní na WNV.