Žltá zimnica

Žltá zimnica je vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša komármi. Spôsobuje široké spektrum ochorení od miernych symptómov až po vážne ochorenia a smrť. Prvé štádium začína vysokou teplotou, triaškou, bolesťami hlavy, krížov, svalov, nevoľnosťou a vracaním. Typickým príznakom choroby v prvých dňoch horúčky je spomalená srdcová činnosť. Ďalším štádiom je štádium remisie, v ktorom horúčka a ďalšie symptómy ustupujú a väčšina pacientov sa behom tohto štádia uzdraví, ale u niektorých sa vyvinie tretie štádium – štádium intoxikácie. V tom dochádza ku krvácaniu do slizníc ústnej dutiny, tráviaceho traktu, vyniká hypotermia a začínajú zlyhávať základne orgány. Inkubačný čas ochorenia je krátky a to 3 – 6 dní. Ochorenie spôsobuje vírus, ktorý prenášajú z človeka na človeka komáre. Komáre sa infikujú od rezervoárových zvierat a to najčastejšie opíc. 

Vzhľadom k tomu, že ochorenie spôsobuje vírus liečba je len symptomatická, čo znamená, že je zameraná len na tlmenie príznakov ochorenia. 

Ochorenie na žltú zimnicu sa na Slovensku nevyskytlo. 

V súčasnosti sa vyskytuje v Afrike, Strednej a Južnej Amerike a v niektorých krajinách Ázie. Táto situácia nemusí byť stabilná. V niektorých krajinách sa darí nákazu tlmiť a naopak v inej môže vzplanúť. Svetová zdravotnícka organizácia preto vydáva pravidelne aktuálny zoznam krajín kde je riziko nákazy možné a pravdepodobné. 

Cestujúci, ktorý sa nakazí počas pobytu v niektorej z uvedených krajín môže ochorieť až na Slovensku. Avšak, v SR nie sú podmienky na rozšírenie choroby. 

Očkovanie proti žltej zimnici je najúčinnejším prostriedkom pred nákazou. Ide o tzv. živú vakcínu. K ďalším opatreniam patrí nosenie odevu, ktorý chráni telo pred napadnutím komármi, používanie repelentov alebo moskytiérov v oblastiach, kde sú komáre najaktívnejšie. 

Nežiadúce účinky po očkovaní sú mierne a zriedkavé. Vzhľadom na charakter vakcíny sa očkovanie  neodporúča tehotným ženám, osobám mladším ako 6 mesiacov, imunosuprimovaným osobám a osobám, ktoré sú precitlivene na vaječné proteíny. U týchto osôb sa pred podaním očkovacej látky vykonáva tzv. intradermálny test s malým množstvom látky a vlastné očkovanie sa uskutoční len vtedy, ak je tento test negatívny.

Pri ceste plánovanej v dostatočnom predstihu je ideálne dať sa zaočkovať 1 mesiac pred cestou, minimálne však 10 dní a to z dôvodu, že protilátky, ktoré sa tvoria po očkovaní dosiahnu účinnú ochrannú hladinu na 10. deň po očkovaní. Očkovanie je do niektorých krajín povinné, čo znamená, že po príchode do takejto krajiny môže byť cestujúci vyzvaný aby predložil medzinárodný očkovací preukaz, v ktorom musí byť toto očkovanie zaznamenané a to 10 dní pred cestou. Niektoré krajiny a to najmä tie, kde sa choroba v súčasnosti nevyskytuje, ale sú tam podmienky pre jej rozšírenie, vyžaduje očkovanie len od osôb, ktoré tam pricestujú z krajín výskytu.