Postup prihlásenia do zberového modulu

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prístupu do systému Úradu verejného zdravotníctva je nutné mať vo svojom mobilnom telefóne nainštalovanú MFA aplikáciu – Google Authentificator.

Pre prihlásenie je potrebné použiť Google Authentificator. Postupujte prosím podľa nasledovných pokynov. Inštalácia Google Authentificator – Na Vašom mobilnom telefóne nainštalujte aplikáciu Google Authentificator pomocou aplikácie Apple store  alebo Google play. 

 


Prihláste sa do aplikácie Úradu verejného zdravotníctva  pomocou používateľského mena a hesla, ktorý Vám bol zaslaný na email.

 

Po prihlásení pomocou používateľského mena a hesla sa zobrazí obrazovka s QR kódom.

Otvorte aplikáciu Google Authentificator vo Vašom mobilnom telefóne a zvoľte tlačidlo „+“ a "Skenovať QR kód". Následne naskenujte vygenerovaný QR kód.

 

Google Authentificator vygeneruje jednorazový kód pre prihlásenie, ktorý zadajte do položky „One – time code“ na obrazovke prihlásenia a potvrďte  tlačidlom „Submit“


 

Google Authentificator
Presmerovanie
Google Authentificator
Presmerovanie

Postup prihlásenia do zberového modulu

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prístupu do systému Úradu verejného zdravotníctva je nutné mať vo svojom mobilnom telefóne nainštalovanú MFA aplikáciu – Google Authentificator. Pre prihlásenie je potrebné použiť Google Authenticator. Postupujte prosím podľa nasledovných pokynov.

1

Inštalácia Google Authentificator

Na Vašom mobilnom telefóne nainštalujte aplikáciu Google Authenticator pomocou aplikácie Apple store alebo Google play.


 

2

Prihláste sa do aplikácie Úradu verejného zdravotníctva

Prihláste sa do aplikácie Úradu verejného zdravotníctva pomocou používateľského mena a hesla, ktorý Vám bol zaslaný na email.


 

3

Po prihlásení pomocou používateľského mena a hesla sa zobrazí nasledovná obrazovka


 

4

Otvorte aplikáciu Google Authenticator vo Vašom mobilnom telefóne a zvoľte tlačidlo „+“


 

5

Zvoľte „Skenovať QR kód“ a naskenujte QR kód vygenerovaný pri prihlasovaní


 

6

Google Authenticator vygeneruje jednorazový kód pre prihlásenie, ktorý zadajte do položky „One – time code“ na obrazovke prihlásenia a potvrďte tlačidlom „Submit“ 

7

Prihlásenie do aplikácie úspešné


 

8

Opakované prihlásenie do aplikácie – Prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla


 

9

Aplikácia Google Authenticator Vám automaticky vygeneruje jednorazový kód pre prihlásenie, ktorý zadajte do položky „One-time code“ a prihláste sa.


 

a

Výmena alebo strata mobilného telefónu

V prípade výmeny mobilného telefónu alebo preinštalovania mobilného telefónu prosím postupujte podľa nasledujúceho postupu:

  1. Najnovšiu verziu aplikácie Google Authenticator nainštalujte vo svojom novom telefóne;
  2. Na novom telefóne v aplikácii klepnite na Začať.

Dole klepnite na „Chcete importovať existujúce účty?“.

Vo svojom starom telefóne vytvorte QR kód:

V aplikácii Authenticator klepnite na Viac  a potom „Preniesť účty“ a potom „Exportovať účty“.

Vyberte účty, ktoré chcete preniesť do svojho nového telefónu, a klepnite na Ďalej.

Pri prenose viacerých účtov môže váš starý telefón vytvoriť viac QR kódov.

Vo svojom novom telefóne klepnite na „Naskenovať QR kód“.

Po naskenovaní QR kódov dostanete potvrdenie, že vaše účty Google Authenticator boli prenesené.

Tip: Ak váš fotoaparát nedokáže naskenovať QR kód, možno obsahuje priveľa údajov. Skúste export znova s menším počtom účtov.

V prípade, že nemáte prístup k starému mobilnému telefónu kontaktujte prosím: [email]

a

Aplikácia Google Authenticator je dostupná na: