Služby

Služby

Všetky informácie a služby sú rozdelené do kategórií Odborná spôsobilosť, Služby v oblasti verejného zdravotníctva, Služby v oblasti radiačnej ochrany a Služby orgánu verejnej moci.

Odborná spôsobilosť

Úrady verejného zdravotníctva vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti verejného zdravia, radiačnej ochrany a certifikát experta radiačnej ochrany.