RÚVZ a odborná spôsobilosť

RÚVZ sa týkajú tieto odborné spôsobilosti:


Pôsobnosť RÚVZ všeobecne - odborné spôsobilosti na epidemiologicky závadné činnosti
   a)       pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
   b)      v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
   c)       pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
   d)      pri výrobe kozmetických výrobkov,
   e)      v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách


Pôsobnosť RÚVZ na úrovni kraja - odborné spôsobilosti na:
   f)        prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
   g)       prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
   h)      nákup, predaj a spracúvanie húb,
   i)        prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.
 
Na podstránkach jednotlivých úradov nájdete v menu Služby a formuláre / Odborná spôsobilosť  regionálne informácie týkajúce sa odborných spôsobilostí.