Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Prosíme všetkých klientov a žiadateľov, aby používali vzory žiadostí, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva zverejňujú na svojich stránkach a priebežne aktualizujú.

Zariadenia spoločného stravovania

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Zariadenia pre deti a mládež - škola

Vzory dokumentov

Vzory prevádzkových poriadkov

 1. Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (pdf, 208 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (doc, 39 kB)
 2. Vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (pdf, 244 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (doc, 59 kB)
 3. Vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf, 244 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo (doc)
 4. Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (pdf, 202 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (doc, 61 kB)
 5. Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (pdf, 210 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (doc)
 6. Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (pdf)
  Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (doc, 61 kB)
 7. Vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (pdf)
  Vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (doc, 86 kB)
 8. Vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (pdf, 203 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (doc, 35 kB)
 9. Vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (pdf, 117 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (doc, 24 kB)
 10. Vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (pdf, 132 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (doc, 93 kB)
 11. Vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (pdf, 282 kB), Prílohy H a P vety (pdf, 131 kB), Výstražné symboly (pdf, 187 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi  (pdf, 157 kB), Prílohy H a P vety (pdf, 55 kB), Výstražné symboly (doc, 251 kB)
 12. Vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (pdf, 224 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (doc, 194 kB)
 13. Vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania (pdf, 209 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania (doc, 287 kB)
 14. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (pdf, 110 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (doc, 21 kB)
 15. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (pdf, 114 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (doc, 21 kB)
 16. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (pdf, 110 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (doc, 20 kB )
 17. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (pdf, 109 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (doc, 20 kB)
 18. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (pdf, 110 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (doc, 20 kB)
 19. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (pdf, 117 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (doc, 22 kB)
 20. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (pdf, 113 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (doc, 20 kB)
 21. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (pdf, 110 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (doc, 20 kB)
 22. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (pdf, 109 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (doc, 19 kB)
 23. Vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská (pdf, 162 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská (doc, 32 kB)
 24. Vzor prevádzkového poriadku pre prírodné kúpaliská (pdf, 156 kB)
  Vzor prevádzkového poriadku pre prírodné kúpaliská (doc, 31 kB)